De Hoornsemeer buurt ☘️

De mooie, ruime en groene wijk van Groningen

Gemeente dwingt wijkbewoners tot betaald parkeren!😠

Op 1 maart 2023 wil de gemeente Groningen, onder het mom van parkeeroverlast, in onder andere de wijken Corpus den Hoorn en Hoornse Meer betaald parkeren invoeren. Wie als Bewoner niet op eigen terrein kan parkeren, moet voor een parkeervergunning gaan betalen. 

Lees hieronder meer over de stand van zaken

Wat betekent dit concreet? 😯

Extra betalen voor auto bezit

Elk huishouden komt met extra kosten te zitten niet alleen eigen auto gebruik, maar ook voor het ontvangen van bezoek.

Bewonersvergunning

Per jaar € 50,76(2022) € 51,10 (2023)

Tweede bewonersvergunning
Per jaar € 101,52(2022) € 102,20 (2023)

Bezoekersvergunning
Per jaar € 50,76 (2022) € 51,10 (2023)

Bedrijvenvergunning
Per jaar € 113,28 (2022) € 120,45 (2023)Zoals je al kan zien stijgt dit ieder jaar.

De Wethouder wil uw auto niet langer op straat hebben staan 😯

Onderstaand een korte weergave van de presentatie van Wethouder Philip Broeksma m.b.t. zijn mobiliteit strategie. Gehele fragment is te zien op Youtube

Beperking in het ontvangen van bezoek

Wanneer het parkeerbeleid ingevoerd is, kunnen wijkbewoners een bezoekersvergunning aanvragen waarbij er 16 uur in de week bezoek kan worden ontvangen. Als deze 16 uur worden overschreden, moet het bezoek het parkeertarief van €2,50 betalen per uur met een maximale parkeerduur van 2 uur.

Daarnaast wordt er onderzocht of ook het gebruik in de toekomst van de bezoekerspas per gebruik kan worden belast. Hierdoor kan het ontvangen van gasten tijdens een verjaardag kostbaar worden in de toekomst.

Bron: https://gemeenteraad.groningen.nl/vergaderingen/…

Administratieve rompslomp

Je bezoek kan niet meer spontaan langskomen. Deze moeten eerst worden aangemeld via een applicatie. Het gebruik van deze applicatie is omslachtig en gedoe. De wijkbewoners worden hier dan ook dagelijks in het leven mee geconfronteerd. Wanneer er fouten worden gemaakt in het aanmelden of het aanmelden wordt vergeten wordt dit bestraft met een fikse boete.

Overlast door rondrijdende scanauto's 

Meerdere keren per dag zal er een scan auto door de straten van de wijk rijden om het parkeerbeleid te handhaven. Hierdoor is er meer beweging in de straten. Wist je dat scanauto's relatief vaak betrokken zijn bij verkeersongevallen en onterecht verkeersboetes uitschrijven?

Waarom is er onvrede over de handelingswijze van de gemeente?😭

1. Wijkbewoners niet betrokken bij de plannen.

De gemeente heeft in de parkeervisie van 2018 tot 2025 voorgenomen wijkbewoners intensief te betrekken bij de plannen van de invoering van het betaald parkeren. Echter heeft de gemeente in geen enkele manier de wijkbewoners betrokken bij de plannen.

2. Geen onderzoek naar draagvlak of gevolgen op woon- leefkwaliteit

Er is door de gemeente geen onderzoek gedaan naar de draagvlak voor de invoering van betaald parkeren of de gevolgen op de woon- en leefkwaliteit voor de wijkbewoners. Diverse partijen in de gemeenteraad hadden kritiek op het plan, onder meer op het niet zoeken naar draagvlak en alternatieven. VVD, PVV, CDA, 100% Groningen en de Stadspartij stemden daarom tegen. Een meerderheid van GroenLinks, D66, PvdA, Partij van de Dieren, ChristenUnie en Student & Stad stemde voor.

3. Wijkbewoners zijn niet geïnformeerd.

De gemeente heeft haar burgers niet geïnformeerd over de plannen van het invoeren van betaald parkeren. Er zijn dan ook geen brieven verstuurd naar de wijkbewoners over de plannen. De gemeente is pas van plan brieven te versturen zodra de wijkbewoners een parkeervergunning moeten aanvragen. Dit is met voorbedachte rade gedaan om op zo min mogelijk weerstand te stuiten van de wijkbewoners.

4. Kunstmatig het waterbedeffect creëeren

De gemeente spreekt steeds van het waterbed effect dat zal optreden, wanneer er in een wijk betaald parkeren ingevoerd zal worden. Echter wordt het waterbedeffect door de gemeente zelf gecreëerd door in wijken betaald parkeren in te voeren en vervolgens parkeerplaatsen of te heffen of op andere wijze de parkeerdruk kunstmatig te verhogen.

5. Parkeeronderzoek toont aan geen noodzaak voor invoering!

De resultaten van het parkeeronderzoek in de Hoornse Meer zijn zeker niet hoog te noemen. De parkeerdrukmetingen vonden plaats in april en mei 2022, vlak na het opheffen van de coronamaatregelen, toen thuiswerken de nieuwe norm was.

Resultaten:
• Werkdagmiddag: 64%
• Werkdagnacht: 65%
• Zaterdagmiddag: 57%

Wanneer de parkeerdruk 85% of hoger is, is er sprake van een zorgwekkende situatie. Het percentage van 85% is algemeen aanvaard in de parkeerbranche en werd rond 1990 gedefinieerd door de TU Delft.

Ben je ook ontevreden over het beleid van de gemeente?

Laat van je horen door met 1 klik op de knop een brief te sturen, waarin je de gemeente laat horen dat je het er niet mee eens bent.