Nee! Tegen invoering van betaald parkeren! 👎

Hoornsemeer buurt en Corpus den Hoorn

Stuur onderstaande brief direct aan de gemeente Groningen

De brief wordt automatisch in je mail programma geopend en voor je ingevuld. Je hoeft alleen maar je naam te veranderen bij [je naam]

Voorbeeld

Geachte Wethouder en Gemeenteraad,

Ik schrijf u met ongenoegen over de manier waarop de gemeente gefaald heeft in de communicatie met betrekking tot de plannen van het invoeren van betaald parkeren in de wijken Hoornse meer en Corpus den Hoorn. 

De communicatie rond de invoering van betaald parkeren is onduidelijk en onvolledig. De gemeente heeft niet aan haar informatieplicht voldaan. De wijkbewoners zijn niet op de hoogte gesteld van de plannen middels een brief. Hierdoor waren de wijkbewoners niet op de hoogte van de plannen en is de tijd om in bezwaar te gaan stilzwijgend verlopen. 

Vanwege het feit dat de gemeente gebrekkig heeft gecommuniceerd eis ik uitstel van de invoering van betaald parkeren in de wijken de Hoornsemeer buurt en corpus den Hoorn en moet de periode om bezwaar te kunnen maken worden heropend.

Met vriendelijke groet,

"Alvast bedankt voor je hulp! Samen staan wij sterker."
🙏

Namens de initiatiefnemers van de petitie

Actievoerder