Op 1 maart 2023 wil de gemeente Groningen, onder het mom van parkeeroverlast, in onder andere de wijken Corpus den Hoorn en Hoornse Meer betaald parkeren invoeren. Wie als Bewoner niet op eigen terrein kan parkeren, moet voor een parkeervergunning gaan betalen.

Wat betekent dit concreet?

Betalen voor het parkeren van de eigen auto

Het is niet langer kosteloos om te parkeren aan de straat. Tijdelijk betaal je een gereduceerd tarief van € 49.92,- per jaar (prijspeil 2021) . Een (extra) tweede parkeervergunning kost € 99.84,- per jaar. Een tweede vergunning is dan twee keer zo duur als een reguliere vergunning. In  omliggende wijken bijv. Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt zien we jaarlijkse prijsstijgingen van boven de 5% in vergunningskosten. Een parkeervergunning kost in die buurt €120,45 (prijspijl 2023)

Bezoek moet betalen als ze met de auto komen

Tegen betaling bij de parkeerautomaat of via de APP kan er worden geparkeerd voor €2,50 euro per uur. Ook is er de mogelijkheid om een bezoekerspas aan te vragen met beperkte parkeer uren voor € 49.92,- per jaar (prijspeil 2021).

Gevolgen

Na invoering van betaald parkeren heeft de gemeente de volledige controle op wat je betaald voor het parkeren, het aantal auto’s dat je parkeert, het aantal uren dat je bezoek parkeert en/of je überhaupt een vergunning kan aanvragen.

Voor invoering betaald parkeren

Na invoering betaald parkeren


Parkeervergunning

Het aantal inwoners in onze buurt volgt een neerwaartse trend. We hebben relatief veel 65+ in onze buurt wonen die afhankelijk zijn van de auto.

Bron: Gemeente Groningen | Raadsvoorstel april 2021, Parkeervisie ‘Ruimte voor de straat’

Invoering betaald parkeren zonder draagvlak onderzoek

Wist je dat bij het invoeren van betaald parkeren in onze buurt niet gekeken wordt of de buurt er om vraagt?

Over het algemeen wordt aangenomen dat er draagvlak is,
als 50% +1 het met het voorstel eens is. Maar stel dat er
sprake is van ernstige overlast bij 30% van de bewoners van
een wijk (of soms zelfs een enkele straat) en maatregelen
worden niet ingevoerd omdat de overige 70% geen overlast
ervaart, benadelen we dan die 30% niet enorm? Ook blijkt
het lastig om op buurt/wijkniveau een besluitvormingsprocedure
te vinden die ook recht doet aan bewoners die
minder nadrukkelijk hun stem laten horen (veelal de
voorstanders van betaald parkeren).

Bovenstaande tekst is afkomstig uit de parkeervisie van de gemeente. Kortweg wordt er gesteld dat als er een klacht binnenkomt je automatisch er van uit moet gaan dat die klacht gegrond is en dat betaald parkeren de enige oplossing is voor het probleem.

Geld verdienen is niet het doel

Waarom stijgen de kosten in de omliggende wijken zo sterk als het doel van de gemeente niet als doel heeft om geld te verdienen.